Winnica Chmielniki

Artykuły w prasie

Gazeta Sredzka

W sierpniu 2013 ukazała się artykuł w Gazecie Średzkiej "Wyśmienite wino ze szczepu rondo: Rozmowa o winie i winnicy w Zaniemyślu".
Wersja elektroniczna artykułu dostępna na stronie Gazety Średzkiej
Wesję PDF można pobrać tutaj.

Winnica Chmielniki